- Skulestadmo, 6. Oktober 2019 -

- Skulestadmo og Palmafossen frå Hangurstoppen, 6. Oktober 2019, 13:46 -