- Bergen, 1. Oktober 2019 -

- Bergen Jernbanestasjon og Bybanen, 1. Oktober 2019, 15:07, +6C -