s-- Skulestadmo, 9. September 2019 -
:

- Rundballe pressing på Kvitheim, 9. September 2019, 16:42, +13C -