s-- Bordalen (Voss), 7. September 2019 -
:

- Litlere og Bjørnshovden med Skjemmehovudet og Hermannsnuten bak, 7. September 2019, 16:14, +16C -