s-- Skulestadmo, 6. September 2019 -
:

- Voss VGS med Kvitheim bak, 6. September 2019, 17:42, +12C -