s-- Voss, 3. September 2019 -
:

- Voss sett ovanfor Mølster, 3. September 2019, 16:29, +16C -