s-- Voss, 2. September 2019 -
:

- Voss sett ovanfor Roset, 2. September 2019, 15:28, +13C -