- Voss, 12. August 2019 -

- Flyane stølar med Voss i bakgrunnen, 12. August 2019, 13:47 - 6