- Bordalen (Voss), 11. August 2019 -

- Olde frå Rode, 11. August 2019, 12:19, +17C - 6