- Øyjordi - Øyjordsstølen - Flatafjellet - Lunnset - Snaufjellet - Fjellet - Øyjordi (Oppheim), 4. August 2019 -

- Bidne sett frå parti på Snaufjellet, 4. August 2019 -