- Vik, 3. August 2019 -

- Vikøyri og Vikjabukti med Sognefjorden bak, 3. August 2019 -