- Voss, 10. Juli 2019 -

- Voss sett frå Gjelle, 10. Juli 2019, 16:01, +24C -