- Voss, 10. Juli 2019 -

- Biletglimt frå den offisielle opninga av Voss Gondol, 10. Juli 2019 -
Adm. direktør Øyvind Wæhle i Voss Resort ynskte Sam B. Meyer (82) inn i kabina til den fyrste offisielle turen med nye gondolen.