- Bulken, 8. Juli 2019 -

- Stor trafikk på stamvegen Voss-Bergen, 8. Juli 2019, 16:38, +19C -