- Voss-Bulken, 8. Juli 2019 -

- Skjelde, 8. Juli 2019, 16:35, +19C -