- Voss (Nesthus), 7. Juli 2019 -

- Biletglimt frå sommarfiskedagen med Voss Jeger og Fiskarlag i Vangsvatnet, 7. Juli 2019, 11:53, +15C -