- Voss, 5. Juli 2019 -

- Voss Stasjon med nytt inngangsparti, 5. Juli 2019, 16:07, +19C -