- Voss, 5. Juli 2019 -

- Voss Stasjon og Voss Gondol, 5. Juli 2019, 16:06, +19C -