- Reimegrend, 2. Juli 2019 -

- Vetla og Stora Hegg med ein heller kjølig start på dagen, 2. Juli 2019, 09:49, +6C -