- Skulestadmo - Palmafossen, 2. Mai 2019 -

- Voss - Palmafgossen frå Hangurstoppen, 2. Mai 2019, 15:25, Oppe +1C, Nede +8C -