- Palmafossen, 15. Mars 2019 -

- Det gamle kraftverket er rive og nytt skal koma, 15. Mars 2019, 15:54, +2C -