- Voss, 9. Februar 2019 -

- Voss frå Raugstadvegen, 9. Februar 2019, 14:46, +3C -