- Voss, 9. Februar 2019 -

- Voss frå Hanguren, 9. Februar 2019, 10:58, +2C -