- Hanguren (Voss), 7. Februar 2019 -

- Utsyn mot Kjerringfjellet (Hatlestadkjerringa) og Mykeltveitveten frå Hangurstoppen, 7. Februar 2019, 13:03, -1C -