- Voss, 6. Februar 2019 -

- Vangsgata frå Sverresplass, 6. Februar 2019, 17:01, -3C -