- Bavallen (Skulestadmo), 6. Februar 2019 -

- Alphaheisen med Ekspressheisen bak, 6. Februar 2019, 13:55, -3C -