- Voss, 4. Februar 2019 -

- Voss frå Bordalen, 4. Februar 2019, 14:41, -1C-