- Voss, 4. Februar 2019 -

- Uttrågata mot Langebrua, 4. Februar 2019, 14:37, -1C-