- Oppheim, 5. Januar 2019 -

- Is skulptur på Oppheim, 5. Januar 2019, 14:04, +2C -