- Voss, 5. Januar 2019 -

- Skodda ligg tjukk over heile Vossebygda sett frå Roset, 5. Januar 2019, 12:31, +3C -