- Voss, 4. Januar 2019 -

- Voss Stasjon med Voss Gondol, 4. Januar 2019, 11:18, 0C -