- Voss,3. Januar 2019 -

- Voss Stasjon, 3. Januar 2019, 11:19, -1C -