- Tvinne, 6. Desember 2018 -

- Her renn heile Tvinnefossen (oppe på toppen), 6. Desember 20189, 14:58, -1C -