- Voss, 6. Desember 2018 -

- Lydvo (37/1), 6. Desember 20189, 13:35, -1C -


Bruk 1.
Lydvo. Eirik Masson fekk garden ved skifte etter mor si 1787. Han døydde 1841. Ti born: Mass f. 1788, g. 1826 m. Anna Gusskalksdr. Eide, Nils f. 1793, Amerika, Lars f. 1796, gift til Vålo med Herborg Torkjelsdr., Knut f. 1797, Amerika, Svein f. 1799, husmann på Lydvo, Olav og Styrk, båe i Amerika, Marta f. 1790, gift til Røte med
Anders Torgeirson, Brita f. 1795, gift til Græe med Trond Knutson, Jorunn f. 1802, Amerika.

Mass Eirikson fekk garden 1824 for 700 spd. Han var med i krigen mot Sverike og døydde 1868. Seks born: Rannveig f. 1827, g. m. enkjemann Eirik Larsson Veka, Margreta, Kirsti, Eirik, Marta, fødde 1829-1834, Gusskalk f. 1839. Han gifte seg 1870 med Katrina Nilsdr. Tofte og fekk garden i 1867 for 800 spd. hjå Eirik bror sin som hadde fått garden i 1857 for same pris. Fem born: Anna f. 1871, død ugift, Elisabet f. 1874, g. m. gardmann Lars Kjelson Takla, Mass f. 1876, g. m. Brita Alfredsdr. Bergstrøm, Nils f. 1880 og Anders f. 1886, Amerika. Mass fekk garden i 1909 for 4800 kronor.

Bruk 1 var fyrr mtrnr. 37, lnr. 86 med gamal skyld 2 laup 6 mark, urevidert 5 dalar 3 ort 4 skill., revidert 4 dalar 2 ort 17 skill. Ny skyld mark 6,62, sett ned til mark 5,72 etter at bruk 5 var skilt frå.

Bualoft.
Nedanfor stovehuset på bruk 1 har bualoftet stade som høyrde til dette bruket. Fortidsminnesmerkeforeiningi kjøpte huset i 1909 og flytte det i 1913 til den nye tufti austanfor gamle tunet. Loftet er bygt av rundt, fint tilvølt timber, i to høgder, med prydnad ymse stader, serleg umkring hovuddøri i andre høgdi. Loftet er frå millomalderen, men skal vera yngre enn frå ikring 1300. Ved sida av Lydvaloftet står ei bu, som ikring 1913 vart flytt dertil frå Kapellansgarden. På bui står årstalet 1483, men det må vera gale, for slike tal var ikkje i bruk den tid. Bui må vera mykje yngre.

Kjelde: Vossaboki Band 1.