- Voss, 6. Desember 2018 -

- Lydavaloftet (Oppigardsloftet), 6. Desember 20189, 13:26, -1C -


Lydvaloftet (Oppigardsloftet)
Lydvaloftet er ein trebygning i to høgder som ligg på garden Lydvo på Voss. Eit kort stykke vest for Finnesloftet.
Lydvaloftet er bygd før Svartedauden i 1349, kanskje også før 1300, og har laftverk i begge høgdene.
Det opphavlege namnet på loftet var Oppigardsloftet, og det stod i tunet på garden Lydvo bruk nr. 1, Oppigarden. Lydvaloftet vart kjøpt av Fortidsminneforeningen i 1909, og flytta dit det no står etter utskiftinga og oppløysninga av gardstunet på Lydvo.