- Voss, 6. Desember 2018 -

- Bulken og Dyrvedalen sett ovanfor Roset, 6. Desember 20189, 12:09, -1C -