- Palmafossen, 3. Desember 2018 -

- Gjerdåker, 3. Desember 20189, 14:43, +3C -