- Voss, 2. Desember 2018 -

- Biletglimt frå Joleloppemarknaden i Voss Mylna, 2. Desember 20189 -