- Voss, 1. Desember 2018 -

- Vinterstemning ovanfor Roset, 1. Desember 2018, 14:08 -