- Myrkdalen, 4. November 2018 -

- Myrkdalen Hotel (Myrkdalen Fjellandsby), 4. November 2018, 15:04, +8C -