- Skulestadmo, 6. Oktober 2018 -

- Biletglimt frå Open Gard ved Voss VGS (Voss Jordbruksskule), 6. Oktober 2018, 14:05 -