- Bergen, 3. Oktober 2018 -

- Bergen Stasjon, 3. Oktober 2018, 14:53 -