- Voss, 14. September 2018 -

- Voss sett ovanfor Roset, 14. September 2018, 11:19, +11C -