- Voss, 14. September 2018 -

- Mot Bulken og Dyrvedalen sett ovanfor Roset, 14. September 2018, 11:08, +11C -