- Bordalen, 12. September 2018 -

- Vangsvatnet frå Bordalen (Rokne), 12. September 2018, 16:20 -