- Voss, 7. September 2018 -

- Voss Gondol Mastepunkt 1 i Hangurslia, 7. September 2018, 16:27, +20C -