- Granvin herad, 7. September 2018 -

- Granvinsfjorden, Folkedal og Hardangerfjorden med Samlen bak, 7. September 2018 -