- Granvin herad, 7. September 2018 -

- Tveito, 7. September 2018 -