- Voss, 1. September 2018 -

- Voss Gondol Mastepunkt 1 i Hangurslia med Voss bak, 1. September 2018, 12:53, +17C -