- Vossestrand, 7. August 2018 -

- Kroken, Sundve Skule og Sundve FUS barnehage sett frå Lomsdalsberget, 7. August 2018 -